3 Μαΐ 2010

Eurynorhynchus pygmeus


Κρισίμως κινδυνεύον. Νέα μελέτη αποκαλύπτει την μοίρα του υδρόβιου είδους Eurynorhynchus pygmeus και άλλων κρισίμως κινδυνεύοντων ειδών
Posted by Picasa

Δεν υπάρχουν σχόλια: